top of page

3 tips voor beter reorganiseren

Bijgewerkt op: 26 jan. 2021

Tip 1: reorganiseren is communiceren

Laat een communicatie plan synchroon lopen met de inhoud van de reorganisatie. En onderscheid daarin twee belangrijke doelgroepen: de vertrekkers en de achterblijvers. Vaak gaat er (te) veel aandacht uit naar de vertrekkers. De mensen die hun baan kwijtraken. Maar de achterblijvers, die hebben ook een hoop te verwerken: collega's met wie ze lang hebben samenwerkt, gaan weg. Gevoelens van verlies spelen ook bij deze groep medewerkers. De organisatie gaat door in een andere vorm; wat gebeurt er met nu met hun baan? Krijgen ze het twee keer zo druk? De achterblijvers vormen de nieuwe organisatie en moeten een nieuwe weg vinden. Daar moet je ze bij ondersteunen. Vaak heb je ook nog te maken met de OR. Die zijn je verbinding naar de medewerkers. Gebruik ze als waardevolle informatiebron en als sparringpartner tijdens je stappen op weg naar de nieuwe organisatie vorm.Tip 2: zodra je start met reorganiseren begint je nieuwe organisatie

Dat wordt nog wel eens vergeten. Per slot van rekening heb je een reden om te gaan reorganiseren; een nieuwe ontwikkeling in je branche, nieuwe producten of markten. En ondertussen blijft de winkel open. Andere manier van werken, andere competenties zijn belangrijk. Welke zijn dat? Hoe ga je dat ontwerpen en ontwikkelen? Zorg dat je daar meteen mee begint en benoem iemand die dat goed kan. Bedenk ook dat er wellicht nieuwe mensen met nieuwe vaardigheden nodig zijn. Jouw recruiter kan ze makkelijker vinden als jij denkt aan je reputatie. en dat heeft weer te maken met tip 3:
Tip 3: neem goed afscheid

Reorganiseren kost geld. Het kan verleidelijk zijn om voor de goedkoopste manier of voor snel te gaan. Maar doe dat niet zomaar; zo'n besluit kan juist duurder uitpakken. Hoe menselijker je aanpak is, hoe minder de schade. Hoe minder je achteraf bezig bent om dat wat kapot gemaakt is, te herstellen. Zorg voor een uitlaatklep, voor begeleiding. Het liefst met geleidelijk afnemende betrokkenheid van zittend management, op een plek buiten de organisatie. Zo verzacht je de pijn. Kunnen mensen eerder openstaan voor iets nieuws, kunnen ze verder. En uiteindelijk, als je het echt goed doet, zijn deze ex werknemers nog steeds ambassadeur van jouw organisatie.


Wil je ook weten hoe je beter kan reorganiseren? Neem contact met mij op dan help ik je graag.

33 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page